Close

5. 2. 2019

Úředník: fialové zóny = zákaz zastavení

fialová zóna

Tak tuto zajímavou informaci jsem se dozvěděl na dopravním odboru pro Prahu 3. Vypadá to, že milý úředník si přiohnul zákon o provozu na pozemních komunikacích k tomu, aby mohl používat jako důkaz fotografie z automobilu Eltodo. To totiž pořídí fotografii, ale již nedokáže prokázat, že jste na místě jen nezastavili. Takže potřebuje, abyste porušili zákaz zastavení. A to je kámen úrazu, hlavně pro vás. Bylo mi řečeno, že dle tohoto podivného výkladu, musím nejdříve zaplatit v parkovacím automatu a až poté můžu auto zaparkovat. Jak absurdní.

Eltodo auto je rychlostrojem na peníze – zatím

Eltodo auto

Bohužel se nejedná jen o výklad na Praze 3, ale tento výmysl používají všechny městské části. Eltodo automobil vás vyfotí na fialové zóně, kde jsou parkovací automaty a pokud nemáte v této době zaplaceno, můžete očekávat pokutu, která je v současnosti 500 Kč. O tento rychlostroj na peníze nikdo nechce přijít. Jediné autíčko s kamerami na střeše nahradí při udělování pokut několik desítek strážníků.

Úředníků přibývá

To, co auto vybere na pokutách za jeden den, na to se strážník trmácí ulicemi několik měsíců. Uživí to také pěknou řádku úředníků. Na trojce se zrodila k tomuto účelu kancelář se čtyřmi lidmi, kteří vysvětlují zoufalým řidičům situaci. Mě přišla pokuta po půl roce. Pokud někdo rozváží nějaké zboží a spoléhá na to, že může na fialové zóně parkovat 3 minuty zdarma, tak jako v zóně modré, bude asi hodně překvapen.

Značka IP13C

fialové zóny

Tato značka informuje o tom, že se jedná o parkoviště s parkovacím automatem. Zákon ukládá řidičům toto: „Značka označuje placené parkoviště. Řidič se musí řídit údaji na značce, dodatkové tabulce nebo na parkovacím automatu (hodinách).“

Na dodatkové tabulce je uvedeno od kdy do kdy musí v automatu zaplatit, to dává smysl. Pokud se chce řidič řídit údaji na parkovacím automatu, musí se tam jít nejdřív podívat. Také při tom zjistí, kolik stojí hodina parkovaní (většinou 30 – 40 Kč). Cena se mu nemusí líbit a bude chtít odjet. Pokud ovšem zrovna okolo projede auto s kamerami, pokuta ho nemine. Toto je asi nejslabší místo úředníkova výkladu. Bránit se lze až u Nejvyššího správního soudu, kde by šance na úspěch mohly být dost vysoké.

Městské části by musely pokuty vracet

Pokud by někdo tento spor vyhrál, městské pokladny by musely vybrané peníze vracet. Podobný případ se odehrál v Olomouci, kde vybírali strážníci pokuty u špatné značky. Další klasický případ, kdy zaparkuji na parkovišti s parkovacím automatem a odjedu dříve, než uzavřu smlouvu, je ten kdy si zapomenu doma peněženku. Také by mě zajímalo, kam bych měl dát auto, než si dojdu přečíst informace, které jsou napsány na parkovacím automatu. Možná by to vyřešil dalekohled a blikačky na silnici :-).

Zakopaný pes je ve výkladu značky

Zákon hovoří o 3 minutách zastavení pouze v souvislosti se značkou IP12 – Vyhrazené parkoviště:

IP12 modrá zóna

Řidič nesmí zastavit a stát: na vyhrazeném parkovišti, nejde-li o vozidlo, pro které je parkoviště vyhrazeno; to neplatí, jde-li o zastavení a stání, které nepřekročí dobu tří minut a které neohrozí ani neomezí ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, popřípadě neomezí řidiče vozidel, pro něž je parkoviště vyhrazeno.

V tomto zákoně se neuvádí, že se nesmí zastavit a stát na parkovišti s parkovacím automatem(IP13C), což podle vysvětlení úředníků znamená, že se tam zastavit nesmí. Stejný může být ovšem i protiargument, že se tam zastavit smí, jelikož to není zakázané značkou zákaz zastavení. Tuto při může rozseknout pouze soud, jelikož úředníček nezmění svůj názor na základě argumentace občana.