Close

19. 9. 2016

Pokuty za dopravní přestupky

Pokuty za dopravní přestupky jsou definované v silničním zákoně č. 361/2000 Sb., konkrétně v §125c. V příloze tohoto zákona nalezneme také bodový systém, tedy počet bodů, které se vám přičtou za spáchaný dopravní přestupek.

POKUTU ZA DOPRAVNÍ PŘESTUPEK MŮŽETE DOSTAT VE TŘECH VARIANTÁCH:

  • Pokuta platebním příkazem (obdoba blokového řízení) – nejlepší řešení
  • Pokuta v blokovém řízení – horší varianta
  • Pokuta ve správním řízení – nejhorší varianta
pokuta

Pokuty ve správním řízení jsou vyšší, viz níže o pokutách, zároveň přijdete o body a také v některých případech musíte platit správní poplatek. Malé procento lidí může ve správním řízení uspět, zaručený recept na vítězství ovšem neexistuje. Úředník je v této situaci hodně na koni a je to takový malý soudce se všemi pravomocemi. K tomu mu ještě prodloužli promlčecí dobu z jednoho roku na 2 roky. Zde se můžete úspěšně kroutit za pomoci zkušených advokátů, kteří to ovšem nedělají zadarmo. Podle mého názoru zdržovat tuto hru má význam, pouze pokud vám hrozí vybodování a na obzoru je umazání 4 bodů za roční slušné chování. Při pronájmu automobilu v naší půjčovně aut se do správního řízení můžete dostat, pokud nepůjde dopravní přestupek vyřešit platbou na účet Magistrátu. V těchto případech se již odrazí postih i v registru řidičů ve formě připsání bodů.

DO SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ SE MŮŽETE DOSTAT NĚKOLIKA ZPŮSOBY

Policista, který vás chytí při činu, usoudí, že vás tam pošle

Policista má možnost vás poslat do správního řízení bez důvodu, takže je vhodné být na něho milý a zbytečně ho nedráždit, pokud má trumfy v kapse (fotodokumentace, atp.), což většinou má.Přestupek nelze vyřešit v blokovém řízení

Některé závažnější přestupky většinou ty, kdy se sbírá řidičák nelze vyřešit v blokovém řízení, takže postupujete automaticky.Nezaplatili jste včas pokutu, která vám přišla poštou

Pokud pokutu z doporučeného dopisu od dopravního odboru nezaplatíte nebo zaplatíte za více jak 15 dní (toto si hlídejte, jelikož se pozdě zaplacená pokuta automaticky vrací na váš účet bez možnosti jakékoli nápravy).

DOPRAVNÍ PŘESTUPKY A VÝŠE POKUT

paragraf

Jak vysoká je pokuta za konkrétní přestupek, je popsáno v §125c silničního zákona č. 361/2000 Sb. Není zde konkrétní částka za konkrétní přestupek, ale vždy rozmezí od kolika do kolika Kč musíte zaplatit. Například za nedání přednosti v jízdě můžete v blokovém řízení dostat pokutu až 2500 Kč, ve správní řízení je tato částka vždy vyšší, v tomto případě 2500 až 5000 Kč. Do správního řízení se dostane, pokud odmítnete zaplatit blokovou pokutu. V tom případě začne dokazování ze strany úřadu o tom, že jste přestupek opravdu spáchali. Některé přestupky nelze ze zákona vyřešit v blokovém řízení blokovou pokutou a dostáváte se automaticky do správního řízení. Jedná se o závažnější přestupky. Může to být například při překročení rychlosti v obci o více než 40km/hod. Za tento přestupek vám k pokutě 5000 Kč až 10000 Kč odeberou také řidičák na 6 až 12 měsíců (pravděpodobně záleží na tom, jakou rychlostí jste se řítili).

Mezi závažnější prohřešky, za které přijdete o papíry a zaplatíte tučnou pokutu, patří veškeré činnosti spojené s alkoholem za volantem (i za odmítnutí podrobit se zkoušce na alkohol), jízda bez řidičáku (sebraný řidičák vám asi znovu neseberou, ale asi se prodlouží doba, od kdy ho budete moci vlastnit), zaviníte nehodu se zraněním, atp. Pokud máte vozidlo z autopůjčovny, z registru vozidel úředník vyčte majitele (autopůjčovnu), tomu zašle příkaz k úhradě. Autopůjčovna pokutu uhradí a dále ze své databáze zjistí řidiče v době přestupku. Toho kontaktuje a požádá ho o úhradu pokuty. Tím je věc uzavřena.