Close

Podmínky pronájmu automobilu

POŽADOVANÉ DOKLADY

  • řidičský průkaz
  • občanský průkaz
  • potvrzení o zdravotní prohlídce (věk 65 a více)
podpis

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY AUTOPŮJČOVNY

Spotřebu pohonných hmot si hradí zákazník. Vozidlo přebírá zákazník s plnou nádrží a je povinen jej s plnou nádrží vrátit. Při kratších jízdách se lze dohodnout na úhradě za projetý benzín dle spotřeby vozu a aktuálních cen bez povinnosti dotankovat nádrž. Za překročení doby vypůjčení o 60 minut se účtuje další den, minimální doba vypůjčení je 24 hodin.

Úhrada půjčovného se provádí při předávání vozidla na základě vyúčtování dle sazebníku, zároveň se skládá vratná kauce dle pronajatého vozidla. Vozidlo může být po dohodě na požádání uživatele přistaveno nebo vráceno i na jiném smluveném místě než je provozovna půjčovny. Platnost řidičského průkazu min. jeden rok.

V případě zrušení rezervace v době kratší jak tři dny před začátkem pronájmu může být požadován storno poplatek ve výši 0 – 500 Kč v závislosti na vytížení vozidel, délce pronájmu, atp. 

 

POJIŠTĚNÍ

Vozidla jsou havarijně pojištěna. Při zavinění škody nebo poškození vozidla neznámým pachatelem je spoluúčast 10 % (min. 10 000 Kč). Lze sjednat 0 % spoluúčast (plné pojištění). Cena tohoto pojištění se vypočítává individuálně (počet dnů pronájmu, věk řidiče). Každé vozidlo půjčovny je pojištěno pro případ poškození, zničení nebo odcizení. Rovněž je půjčovnou hrazeno zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé porušením ustanovení vyhl.č. 99/1998 Sb. (požití alkoholickým nápojů nebo drog řidičem, atp).

Pojištění se rovněž nevztahuje na škody, které vznikly nedodržením smluvních podmínek nebo nedodržením technických podmínek provozu vozidla stanovených výrobcem. Pojištění se nevztahuje na poškození pneumatik a ráfků. Při pojistných událostech, při nichž došlo k poškození dalších osob, které mají nárok ze zákonného pojištění, je uživatel povinen tuto pojistnou událost ohlásit bez zbytečného odkladu půjčovně. Pojištění vozidel se nevztahuje na přepravované zavazadla.

Kontakt

Po-Ne 8:00-19:00
Chodská 25, Praha 2
tel.: 605 043 834


 

Cesty do zahraničí

Při jízdách mimo území ČR je uživatel povinen předem tento úmysl oznámit půjčovně. Vycestovat může pouze se souhlasem půjčovny. Při neoznámení této skutečnosti nehradí půjčovna náklady, které nebudou hrazeny pojišťovnou při vzniku škodné události.

Odpočet DPH

Naše autopůjčovna je plátcem DPH. Firemní zákazníci si mohou po uvedení svého DIČ uplatnit odpočet na svoji firmu. Podkladem pro nárokování odpočtu je vystavený daňový doklad.

Platba na fakturu

Po dohodě lze u stálých zákazníků přejít na úhradu služeb formou fakturace s individuálně dohodnutou dobou splatnosti. Prověření klienti také nejsou povinni skládat kauci. Vše  záleží na dohodě a důvěryhodnosti jednání.

Asistenční služby 24 hodin

Ať se stane cokoli, kdykoli můžete volat naší asistenční službu, která je k dispozici 24/7, poradí si s každou potíží, která se vám na cestě přihodí.

Nízké ceny pronájmu

Naše ceny jsou konečné. Nepřekvapí vás žádný záludný poplatek či příplatek. Ceny jsou nastaveny na nejnižší možné hranici dlouhodobé rentability firmy.

Převzetí vozu v centru Prahy

Automobil si převezmete v centru Prahy na adrese Chodská 25, Praha 2, na stejném místě ho můžete vrátit. Nemusíte cestovat na okraj Prahy či někam za Prahu.