Close

4. 8. 2018

Připojištění automobilu

Připojištění k povinnému ručení nebo havarijní pojištění? Co se vyplatí více?

poškození auta

Povinné ručení je typem pojištění, které se vztahuje na škody, jež provozem svého motorového vozidla způsobíme jinému. Stejně tak, pokud někdo způsobí svým vozidlem škodu nám, bude škoda hrazena z titulu jeho povinného ručení. Aby však bylo naše vozidlo pojištěno i proti škodám, jež způsobí vandal, zloděj či například zvíře, musíme si tyto případy připojistit buď v rámci připojištění k povinnému ručení nebo si sjednat havarijní pojištění.

VÝHODY PŘIPOJIŠTĚNÍ K POVINNÉMU RUČENÍ

Jak jsme již uvedli výše, jednou z možností jak rozšířit pojistnou ochranu našeho vozidla, je právě sjednání příslušných připojištění. V rámci povinného ručení si lze připojistit ta nebezpečí, kterých se řidič nejvíce obává. V úvahu tak přichází například připojištění odcizení vozidla, připojištění vandalismu či například připojištění střetu se zvěří. Na každé jednotlivé pojistné nebezpečí je zpravidla nutné sjednat odpovídající připojištění. Výhodou této možnosti je poměrně příznivá cena pojistky, kdy každé takové připojištění stojí jen pár set korun navíc k ceně povinného ručení. Naproti tomu, je třeba dávat pozor na limity pojistného plnění u jednotlivých pojistných nebezpečí, neboť v těchto připojištěních bývají limity menší a uplatnění pojištění může být též spojeno s jistými omezeními.

VÝHODY HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ

Druhou možností jak pojistit své vozidlo je sjednání vhodného havarijního pojištění. Zde může být též sjednán balíček obsahující pouze některá pojistná nebezpečí, popřípadě jen jedno z nich (například havarijní pojištění pokrývající pouze nebezpečí krádeže). Na druhé straně lze sjednat takzvané havarijní pojištění All risk, které se vztahuje na veškerá pojistná nebezpečí automaticky. Výhodou této varianty pojištění je právě poskytnutí komplexní pojistné ochrany, kdy je vozidlo pojištěno na veškeré možné případy. Oproti připojištění k povinnému ručení je tato možnost dražší avšak poskytne daleko efektivnější ochranu vozidla. Důvodem je větší rozsah pokrytí pojištění a vyšší limity pojistného plnění. V současné době je havarijní pojištění možné sjednat i pro starší vozidla, přičemž rozsah pokrytí i cena jsou přizpůsobeny hodnotě pojišťovaného vozidla a preferencím pojistníka.

CO SE VYPLATÍ VÍCE

V tomto ohledu jsou důležité především preference pojistníka. Pokud se jedná o nové vozidlo, kde každé poškození či porucha jsou velmi finančně náročné, vyplatí se vozidlo pojistit komplexně na všechna pojistná nebezpečí v rámci havarijního pojištění All risk. Z druhé strany pokud jsou pro řidiče důležitá pouze některá pojistná nebezpečí jako jsou například vandalismus či krádež, je vhodné si tato dvě nebezpečí připojistit k povinnému ručení a žádné další pojištění již nesjednávat.