Close

11. 9. 2016

Odpovědnost provozovatele vozidla

Osoba blízká je minulostí

férovost

Není to tak dávno, co se většina řidičů vymlouvala na osobu blízkou, aby nemusela platit pokuty za způsobené dopravní přestupky. Princip byl jednoduchý. Pokud vás vyfotil radar při rychlé jízdě nebo jste dostali bloček za stěrač při špatném parkování, stačilo po obdržení předvolání o podání vysvětlení dojít na příslušnou přepážku úředníka dopravního odboru a do protokolu sdělit, že automobil řídila v době přestupku osoba blízká, proti které nebudete svědčit. Tím celý proces skončil bez jakéhokoli potrestání viníka. Podmínkou bylo, aby vás při činu nechytli policisté. V tom případě žádné vytáčky nepomohly a nepomůžou ani dnes.

OSOBA BLÍZKÁ NARUBY

provozovatel
provozovatel

Jelikož se tímto způsobem nevybraly skoro žádné pokuty, začalo se logicky přemýšlet ve vyšších vrstvách dopravních odborů, jak neposlušné motoristy automaticky trestat na základě radarových snímků. Netrvalo dlouho a právníci vymyslely podobný paskvil, ovšem otočený naruby. Za veškeré dopravní přestupky v současné době ručí provozovatel vozidla, jelikož musí zajistit, aby byly dodržovány dopravní předpisy. Potíž je ovšem v tom, že je toto nařízení novelizovaného zákona o dopravních přestupcích pro provozovatele nesplnitelné. Jak mohu zajistit, aby byly dodržovány dopravní předpisy osobou, která zrovna řídí moje vozidlo. I kdybych vedle něj seděl, nemůžu přeci řídit za něj nebo mu držet volant či sundávat nohu z plynu. U soukromých osob je věc velice jednoduchá, nikomu auto nepůjčím, pokud ho velice dobře neznám. Co ale mají dělat autopůjčovny, které se půjčováním aut živí a řidiče, kteří k nim přijdou v životě neviděly.

Úryvek z dotčeného zákona:
§ 125f
Správní delikt provozovatele vozidla
(1) Právnická nebo fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako provozovatel vozidla v rozporu s § 10 nezajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená tímto zákonem.

OZNAČENÍ ŘIDIČE V DOBĚ SPÁCHÁNÍ PŘESTUPKU

zákony

Pokud nahlásíte úředníkovi, kdo auto v době spáchání dopravního přestupku řídil, stále nemáte vyhráno, spíše naopak. Tímto udáním totiž postupujete do správního řízení, kde se vám ke zmíněné pokutě nabalí poplatek za správní řízení ve výši cca 1000 Kč. Úředník si pozve konkrétní osobu k podání vysvětlení. První podmínkou, aby se ho na něco zeptal je to, aby vůbec přišel na podání vysvětlení. Když už přijde (hrozí mu totiž pokuta 5000 Kč za nepodání vysvětlení), tak se nemusí přiznat. Pokud nepřijde nebo se nepřizná, černý Petr se vrací k vám. Pokud do 60 dnů úředník neusvědčí označeného viníka ze spáchání přestupku, o což se s největší pravděpodobností ani nesnaží, pokutu za správní delikt dostává provozovatel.

PROVOZOVATEL JE POKUTOVÁN ZA SPRÁVNÍ DELIKT

švejk

Zákon říká, že správní delikt úředník projedná (to znamená, že dostanete pokuty vy jako provozovatel), pokud se mu nepodaří prokázat, že označený řidič spáchal přestupek. V tomto bodě vidím největší problém, kterým si úřady ulehčují svoji práci. Autopůjčovna má nájemní smlouvu, ve které je jasně identifikovaný řidič v době pronájmu vozidla, současně má autopůjčovna kopie řidičského a občanského průkazu, na fotografiích z radaru je zřetelně vidět obličej tohoto člověka. Toto všechno nestačí k tomu, aby úředník zahájil řízení proti určité osobě!!!!! Jediné, co je dostačující k této akci, je pokud se dotčený řidič sám přizná. Proč by to ale dělal, když mu skoro nic nehrozí, vždyť za vše ručí provozovatel.

U SOUDU TO OBSTOJÍ, NA DOPRAVNÍM ODBORU NE

soud

Zajímavé je, že u soudu jsou výše zmíněné důkazy (smlouva o pronájmu osobního automobilu, kopie OP a ŘP, svědectví pronajímatele) bez problému akceptovány, ale na dopravním odboru to jsou pouze cáry bezvýznamných papírů. Přitom úředník může stejně jako soudce udělit trest ve formě finančního postihu (až 50 000 Kč) nebo odebrání řidičského průkazu. Jeho motivace je evidentní. Nechce se pouštět na tenký led a stavět se do role rozhodce. Snazší je pro něj potrestat provozovatele a následně mu poradí, aby se šel s dotčeným řidičem soudit. Jeho jediným úkonem v této věci je předvolání podezřelého řidiče, aby se ho zeptal, zdali se nechce přiznat ke spáchání přestupku. Pokud se nepřizná, je kauza uzavřena v neprospěch provozovatele. A nikdo nemůže nic namítat. Za tuto „dřinu“ ještě naúčtuje provozovateli správní poplatek cca 1 000 Kč, aby příště raději zaplatil hned a nepřidělával mu zbytečnou práci.. 

V zákoně stojí toto: 
(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností správní delikt podle odstavce 1 projedná, pouze pokud učinil nezbytné kroky ke zjištění pachatele přestupku a
a) nezahájil řízení o přestupku a věc odložil, protože nezjistil skutečnosti odůvodňující zahájení řízení proti určité osobě, nebo
b) řízení o přestupku zastavil, protože obviněnému z přestupku nebylo spáchání skutku prokázáno.


Což znamená, že úředník provozovateli napaří pokutu v případě, že se sice snažil zjistit pachatele přestupku (to se snažil jeho předvoláním), ale nedokázal mu, že to byl opravdu on (v tomto bodě se úředník kryje tím, že se podezřelý nepřiznal, přitom má v ruce nájemní smlouvu, ve které stojí, že řidičem je podepsaná osoba, a fotografie z radaru). Magistrátu bych navrhl řešení ve stylu celého tohoto absurdního zákona. Celé řízení o zjišťování pachatele by se mohlo přeskočit a mohly by se pokuty rovnou napálit provozovatelům. Tím pádem by měli úředníci více času na řešení jiných postihů jiných provozovatelů a státní kasa by byla plnější rychleji. Provozovatel by mohl jít rovnou k soudu. A autopůjčovny by tam mohly přestěhovat svoje kanceláře, jelikož se jejich papírování přesunuje do oblasti soudního vymáhání pokut.

AUTOPŮJČOVNY SI BUDOU KLIENTY VYBÍRAT

Pokud se praxe placení pokut pro autopůjčovny nezmění, což není příliš pravděpodobné, jelikož je to pro stát dobrý a jednoduchý příjem peněz, budou svoje chování přizpůsobovat autopůjčovny. Cizinci budou mít potíže si auto pronajmout, jelikož pokuta je od nich těžko vymahatelná. Ostatní spoluobčané budou muset doložit svůj trvalý pobyt, aby bylo jisté, že se při soudním sporu bude mít co poslat do exekuce. V dnešní době a morálce totiž málokdo dobrovolně platí svůj dluh. Na jedné straně se mluví o diskriminaci, když někomu odmítnete poskytnout službu, na druhou stranu veškerá rizika leží na bedrech poskytovatel těchto služeb. Ruku v ruce s tímto postupem ze strany úřadů rostou náklady firem zabývajících se půjčováním automobilů, což logicky povede ke zdražení sazeb za pronájem. Zisky z tohoto zdražení půjdou na pokrytí nevymožených, zaplacených pokut.