Close

21. 6. 2015

Proč je povinné ručení užitečné a jak za něj neplatit příliš

Výdaje za povinné ručení se nevyhnou žádnému řidiči, který nechce stát mimo zákon. Jak tyto náklady co nejvíce minimalizovat a přitom získat solidní ochranu?

Mezi výdaje spojené s provozem automobilu patří kromě plateb za pohonné hmoty a opravy i položky související s jeho pojištěním. Před čím konkrétně a v jakém rozsahu si řidič ochranu vozidla sjedná, záleží čistě na něm. Výjimkou je povinné ručení, které se týká všech majitelů vozidel. Výše jeho ceny se odvíjí od parametrů vozidla, bydliště a zkušeností řidiče, ale i od toho, kde a jak je uzavřeno.

POVINNÉ RUČENÍ DLE ZÁKONA

Také jako pojištění odpovědnosti se označuje pojistný produkt, jehož účelem je chránit majitele vozu i ostatní řidiče, kterým by mohl jízdou v něm způsobit škodu na majetku, nebo zdraví. V případě havárie jsou z něj poškozené straně hrazeny náklady na opravu poškozeného vozu a lékařskou péči. Je povinné ze zákona a na toho, kdo by toto nařízení ignoroval, může čekat pokuta až 20 tisíc korun a zákaz řízení na dobu jednoho roku. Pokud by navíc nepojištěný řidič naboural, musel by veškerou způsobenou újmu pokrýt ze svých vlastních prostředku.

NA ČEM ZÁVISÍ CENA

Cenu pravidelného pojistného určuje několik faktorů. V první řadě jsou to ty, které souvisí s kvalitami vozidla. Konkrétně se jedná o druh, využití, stáří a hmotnost vozidla, z technických parametrů záleží na výkonu motoru a objemu válců. O všech uvedených charakteristikách, které je možné vyčíslit, zpravidla platí, že čím jsou vyšší, tím rostou i náklady. Výsledek kalkulace závisí i na majiteli vozu – v potaz se bere jeho bydliště, věk, který by měl napovídat něco o jeho zkušenostech, a bezškodní průběh, tedy doba, po kterou nedojde k žádné pojistné události.

Neméně směrodatné jsou požadavky pojišťovny a rysy konkrétního produktu. Nejzásadnější je v tomto ohledu asi výše pojistného plnění, tedy částka, kterou se zavazuje společnost klientovi zaplatit v případě pojistné události. Podle tohoto parametru se rozlišují typy povinného ručení pro různě náročné řidiče. Nižší pojistné může pojišťovna majiteli vozu nabídnout i v případě, že už u ní má sjednán jiný produkt. Takovéto bonusy jsou nejčastěji nabízeny v kombinaci s havarijním pojištěním.

KDE SE POJISTIT NEJLEVNĚJI

Správným výběrem produktu se dá na pojistném ušetřit nejvíce. Platí i to, že oč objemnější a pro pojištění nejvýhodnější vozidlo je předmětem uzavření pojistné smlouvy, o to markantnějšího cenového rozdílu je možné dosáhnout při sjednání alternativním způsobem. Takovou alternativu je radno hledat především na internetu, kde je povinné ručení nabízeno ke sjednání online. Tuto službu poskytuje už většina tuzemských pojišťoven, nejlevnější pojistky však nabízejí většinou ty pojišťovny, které fungují převážně přes internet.

Celý proces zařízení povinného ručení po internetu zabere, počínaje vyhledáním nejvýhodnější nabídky a konče podepsáním smlouvy, dohromady asi 15 minut klientova času. S hledáním nejlevnějšího produktu pro daný automobil pomůže kalkulátor povinného ručení, který po zadání údajů o vozidle z technického průkazu seřadí vyhledané nabídky od nejlevnější po nejdražší. Po výběru odpovídajícího pojištění je zákazník přesměrován na smlouvu, která mu při sjednání do čtvrté hodiny odpolední dorazí, až na výjimky, následující den do schránky k podpisu. Tím vše končí a časová úspora je na světě. Zelená karta je obvykle přiložena v obálce se smlouvou. Kalkulaci můžete provést například zde https://www.porovnej24.cz/povinne-ruceni.

NOVÝ ROK PŘINESL ZMĚNY

S počátkem roku 2014 vešel v platnost nový občanský zákoník, který vnesl do oblasti pojištění odpovědnosti změny. Pojišťovací instituce teď musí odvádět 3 % zisku z povinného ručení do Fondu zábrany škod, ze kterého čerpají hasiči, záchranáři, policisté a třeba i vodní záchranná služba. Toto nařízení se připojilo k jednomu obdobnému ze září minulého roku, které pojišťovnám přikazuje platit zasahujícím jednotkám při nehodě paušální sazbu 5 600 Kč za každou započatou hodinu.

Prodraží se zřejmě i nový přístup k likvidaci pojistných událostí, který by měl být individuálnější a důkladnější. Dosud byli například pozůstalí v případě smrti následkem autonehody odškodňováni standartní částkou 240 tisíc korun, v současnosti platná novela však pojišťovnám diktuje vyplatit v takové situaci jakkoli vysokou částku, která odpovídá citové újmě, kterou utrpěli. Nemusí se přitom jednat pouze o osoby příbuzné zesnulému, ale o kohokoli, kdo prokáže svůj vztah k němu a dostatečnou míru strádání.

Tyto novinky ve fungování a rozpočtu pojišťoven se projevily, nebo ještě projeví, na sumě, kterou klienti zaplatí za pojistné. V průměru by se mělo jednat o zdražení v rozmezí 10–15 %, konkrétní navýšení nákladů na povinné ručení je ale velmi individuální. Nejméně se dotklo bezpečných řidičů, kteří jezdí v posledních letech bez nehod, naopak nejvíce si připlatí začínající řidiči ve velkých městech.