Close

30. 9. 2015

Vložení nové stránky do vyhledávání

graf

Aby byly naše stránky vidět na internetu, potřebujeme, aby se zobrazovaly na místech, kam chodí lidé. A jelikož placené reklamy nejsou zas tak levné, snažíme se o to, aby byly naše stránky vidět i ve vyhledávání zdarma. Toto vyhledávání zdarma se jmenuje fulltext. Mezi nejznámnější patři vyhledávače Google a Seznam. Zde by se měly výsledky řadit ne podle toho „kdo dá víc je vpředu“, ale podle důležitosti k zadanému klíčovému slovu. O tom, jak je která stránka důležitá (odpovídá co nejvíce dotazu), rozhoduje právě vyhledávač, potažmo programátor, který ho to naučí. Google vám po zadání klíčového slova do vyhledávače nebo adresního řádku prohlížeče nabídne výsledky, které odpovídají zadanému výrazu. Pokud stejné slovo zadáte do vyhledavače Seznamu, máte šanci 50:50, že dostanete výsledky řazené, tak aby odpovídali vašemu dotazu. Pokud trefíte období, kdy se na Seznamu pracuje na „zlepšení fulltextu“, můžete rovnou jít na Google, jelikož se nedozvíte vůbec nic. Relevantní výsledky jsou smíchané s výsledky, které tam vůbec nepatří a jsou pouze jakýmsi plevelem, který programátoři Seznamu neumí odfiltrovat.

Vytvořit vyhledávač, který na tisíce různých slovních spojení předkládá relevantní výsledky je totiž velice nákladná záležitost (musí na tom pracovat velké množství odborníků) a zisky z této investice jsou v uvozovkách nulové. Musíme tedy na jednu stranu smeknout před Seznam týmem, který se snaží soutěžit s Google týmem. Na druhou stranu by to už mohli vzdát, aby se SEO konzultanti mohli pustit do férové (čisté) optimalizace, jak je k tomu nabádá Google a paradoxně i Seznam. Mohli bychom to přirovnat k válce mezi USA a napřiklad Afganistanem. USA mají rozpočet na armádu v cifrách, které ani neumíme v korunách vyslovit. Naproti tomu afgánští rebelové bojují srdcem a zastaralými zbraněmi. Podle toho taky vypadají výsledky, hlavně na Seznamu.

otazník

Proč tedy Seznam stále lpí na fultextovém vyhledávání, když je tak zoufalý? Důvod je jako vždy prozaický. Kam chodí lidé vyhledávat, tam chodí firmy inzerovat. A inzeruje se za hotové peníze. Čím více lidí bude vyhledávat ve fulltextu, tím se cena za placenou reklamu bude šplhat výše a počet klientů bude narůstat. Pokud nikdo vyhledávat nebude, proč by tam měl někdo inzerovat. Zdrojem příjmů, který je na seznamácký fulltext navázán je určitě Sklik a potažmo i Firmy, jelikož první tři pozice ve Firmách se na první straně fultextu také zobrazují. Když pořádně zainvestujete do Firem, bude web vaší firmy na konkrétní klíčové slovo na první straně. To samé platí o Skliku. Jak velká část těchto příjmů jde zpět do vylepšení Seznamáckého vyhledávač ví jen vedení firmy. My se můžeme jen dohadovat a tipovat. Podle aktuálního výkonu tragického fultextového Seznam vyhledávání se toho asi moc nevrací a několik málo programátorů hasí nejokatější díry tohoto produktu.

PŘIDÁNÍ STRÁNKY DO INDEXU SEZNAM

vložení do google a seznam

Pokud chcete přidat nově vytvořenou stránku do vyhledávání navštivte tuto stránku na Seznamu.
Přidat stránku do vyhledávání Seznamu

PŘIDÁNÍ STRÁNKY DO INDEXU GOOGLE

vložení do google a seznam

Pokud chcete přidat nově vytvořenou stránku do vyhledávání navštivte tuto stránku na Google.
Přidat stránku do vyhledávání Google
Do indexu Google lze stránku přidat již jen pomocí souboru sitemap, který si můžete vygenerovat zde.

PROČ VKLÁDAT URL DO VYHLEDÁVAČŮ?

Vložením adresy stránky do těchto dvou vyhledávačů urychlíte její zaindexování, nemusíte tím pádem čekat, až si ji konkrétní vyhledávač všimne a začne zohledňovat ve výsledcích.