Close

9. 1. 2015

Osoba blízká

policie

V současné době již není možné používat výmluvu na osobu blízkou, viz níže. Pokud například překročíme rychlost a policie nás vyfotí, pošlou nám domů rovnou číslo účtu, kam máme poslat peníze za způsobený přestupek. Pokud peníze pošleme, je vše vyřízeno. Výhodou je to, že nepřijdeme o body a dokonce je pokuta dle mých zkušeností nižší. Za menší překročení rychlosti byl dříve trest 1000 Kč a sebrání dvou bodů. V současnosti jsou pokuty za stejné překročení rychlosti v rozmezí 500 až 1000 Kč. Tuto částku stačí odeslat na účet pražského magistrátu (platí v Praze). Samozřejmě můžeme tak jako doposud udat úředníkovi kontakt na osobu, která vůz užívala v době spáchání přestupku. Úředník si potom místo Vás předvolá tuto osobu a vyměří pokutu jí.

KDO JE OSOBA BLÍZKÁ?

policie

Od 19. ledna 2013 začala platit změna zákona o silničním provozu. Od tohoto data přestala fungovat osvědčená výmluva na osobu blízkou. Ta spočívala v tom, že pokud jsme spáchali přestupek s vlastním osobním automobilem, mohli jsme se při podání vysvětlení u městských nebo dopravních policistů vymluvit na to, že v době spáchání přestupku měla náš automobil vypůjčený osoba blízká. Tato tajemná osoba může být podle zákona 200/1990 § 68 odst. 4 skoro kdokoli, koho máme rádi a mohli bychom se jeho postižením cítit také postiženi.

„(4) Osobou blízkou se rozumí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec a manžel, partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké jen tehdy, kdyby újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá právem pociťovala jako újmu vlastní.“

A jelikož nám zákon umožňuje nežalovat na své blízké, často se tohoto využívalo nebo spíše zneužívalo, i když to většinou nebyla pravda. Při vysvětlování přestupku jsme totiž nemuseli konkrétně vysvětlovat, v jakém vztahu jsme s naší osobou blízkou, stačilo pouze oznámit, že v době spáchání přestupku měla vozidlo vypůjčené osoba blízká a tím pro nás rozhovor na policii skončil. Jelikož se tím pádem vybíralo málo peněz z udělených pokut, poslanci schválili nový zákon, kde tento nešvar zlikvidovali. Od 19. ledna 2013 již není možno se tímto způsobem vymlouvat, a pokud neudáme konkrétního viníka přestupku, budeme pykat my, jako majitelé automobilu. Nebude to tak, že ten kdo si vypůjčí vozidlo, bude moci beztrestně páchat přestupky a majitel vozu bude za něj platit pokuty. Majitel vozu označí toho, na koho se dříve vymlouval a ten si to odskáče.

PO 24 MĚSÍCÍCH JE PŘESTUPEK PROMLČEN

Jediná možnost, jak se vyhnout pokutě, je prodlužovat vysvětlování nad 24 měsíců od spáchání přestupku, jelikož po této době se přestupek považuje za promlčený. Silnější povahy za pachatele přestupku označují například cizince nebo nějakého bezdomovce. Osoba existuje, ovšem její reálný příchod na služebnu je spíše teoretický. Policie musí označenou osobu kontaktovat a předvolat k podání vysvětlení, jestli opravdu spáchala dotyčný přestupek.

Je všeobecně známo, že některé osoby, které spáchali daleko závažnější trestné činy, nemůže policie ani při cíleném fyzickém hledání objevit. Dopravní přestupky se řeší pouze posíláním obálek s barevným pruhem, takže je jasné, že úspěšnost takového předvolání, u někoho komu se nechce se stýkat s úřady, je nulová.

ZKUSIT TO PODLE PŘEDPISŮ

Nejjednodušším řešením je dodržovat dopravní předpisy, i když jsou někdy hodně přísné. Hlavně po Praze bych doporučoval dodržovat maximální povolenou rychlost, jelikož počet kamer, které nás kontrolují rapidně stoupá a míst, kde nejste pod dohledem našich úředníků je opravdu málo. Velké problémy nám také dělá parkování, jelikož ve městech je a bude vždy málo parkovacích míst. Co se týče rychlosti, tam by si někteří jedinci měli sáhnout do svědomí a jít do sebe, jelikož jejich ušetřené minutky ohrožují spíše ostatní řidiče. Další skupinou jsou „blázni“, s těmi jsme se potkali všichni a těm není bohužel ani rady ani pomoci. Na jejich sobectví doplácí většinou slušní řidiči.